Jump to content

Recommended Posts

1. Giáp (Armor)

Bùa mê này giảm sát thương 1 đơn vị (cấp 1), 2 đơn vị (cấp 2), 3 đơn vị (cấp 3), 4 đơn vị (cấp 4).

2. Kháng Lửa (Fireproof)

Bùa mê này làm giảm thiệt hại từ lửa:

 • xuống 2 đơn vị và thời gian đốt cháy 0.75 giây (cấp 1)
 • xuống 4 đơn vị và thời gian đốt cháy 1.5 giây (cấp 2)
 • xuống 6 đơn vị và thời gian đốt cháy 2.25 giây (cấp 3)
 • xuống 8 đơn vị và thời gian đốt cháy 3 giây (cấp 4)

3. Chống Rơi Ngã (Fall Protection)

Bùa mê này giảm sát thương khi người chơi rơi xuống 3 đơn vị (cấp 1), 6 đơn vị (cấp 2), 9 đơn vị (cấp 3), 12 đơn vị (cấp 4).

4. Chống Nổ (Explosion protection)

Bùa mê này giảm sát thương từ vụ nổ xuống 2 đơn vị (cấp 1), 4 đơn vị (cấp 2), 6 đơn vị (cấp 3), 8 đơn vị (cấp 4).

5. Chống Cho Người Sử Dụng (Shelf-proof)

Bùa mê này giảm sát thương từ đạn xuống 2 đơn vị (cấp 1), 4 đơn vị (cấp 2), 6 đơn vị (cấp 3), 8 đơn vị (cấp 4).

6. Lưỡng Cư (Amphibian)

Bùa mê này này kéo dài thời gian thở dưới nước thêm 15 giây (cấp 1), 30 giây (cấp 2), 45 giây (cấp 3) và tăng khoảng cách tầm nhìn dưới nước lên tới 10 khối (cấp 1), 20 khối (cấp 2) , 30 khối (cấp 3).

7. Aquaman

Bùa mê này làm tăng tốc độ khai thác trong khi người chơi ở dưới nước. Tốc độ khai thác trở nên giống như trên đất liền.

8. Tăng sát thương (Increased damage)

Nó gây 0.15 đơn vị (cấp 1), 0.3 đơn vị (cấp 2) và 0.45 đơn vị (cấp 3) sát thương cho quái vật tấn công người chơi.

9. Thợ Lặn (Diver)

Bùa mê này tăng tốc độ di chuyển lên 33% (cấp 1), 66% (cấp 2) và 100% (cấp 3) khi người chơi ở dưới nước.

10. Người Trượt (Skater)

3 khối nước (cấp 1) hoặc 4 khối nước (cấp 2) trước mặt người chơi biến thành băng khi người chơi mang giày bốt mê hoặc với bùa mê này.

11. Lời Nguyền Trói Buộc (Binding Curse)

Bùa mê này ngăn ngừa mất một vật phẩm bị mê hoặc.

12. Gươm Sắc (Sharp Sword)

Bùa mê này gây ra sự gia tăng thiệt hại thêm 1 đơn vị (cấp 1), 1.5 đơn vị (cấp 2), 2 đơn vị (cấp 3), 2.5 đơn vị (cấp 4), 3 đơn vị (cấp 5).

13. Vuốt (Swipe)

Bùa mê này gây ra sự gia tăng thiệt hại cho Thây ma và Thương nhân Thây ma thêm 2.5 đơn vị (cấp 1), 5 đơn vị (cấp 2), 7.5 đơn vị (cấp 3), 10 đơn vị (cấp 4), 12.5 đơn vị (cấp 5).

14. Sát Thủ Côn Trùng (Insect killer)

Bùa mê này làm tăng thiệt hại mà người chơi gây ra cho côn trùng lên 2.5 đơn vị (cấp 1), 5 đơn vị (cấp 2), 7.5 đơn vị (cấp 3), 10 đơn vị (cấp 4), 12.5 đơn vị (cấp 5).

15. Đâm (Thrust)

Câu thần chú này gây ra sự gia tăng của độ giật. Khi người chơi tấn công quái vật, họ sẽ bị ném 3 khối (cấp 1) và 6 khối (cấp 2).

16. Phép Thiêu Đốt (Burning Spell)

Bùa mê này được sử dụng để đặt mục tiêu bốc cháy thêm 4 giây (cấp 1) và  8 giây (cấp 2).

17. Chiến Tích (Trophy)

Bùa mê này gây ra sự gia tăng của các vật phẩm rơi ra từ động vật.

 • Cấp 1 - Sử dụng bùa mê này cho phép nhận thêm 1 vật phẩm thông thường. Cơ hội để có được vật phẩm không phổ biến tăng lên tới 50%, vật phẩm hiếm - lên tới 1%, vật phẩm thiết bị - lên tới 1%.
 • Cấp 2 - Sử dụng bùa mê này cho phép nhận thêm 2 vật phẩm thông thường. Cơ hội để có được vật phẩm không phổ biến tăng lên tới 66%, vật phẩm hiếm - lên tới 2%, vật phẩm thiết bị - lên tới 2%.
 • Cấp 2 - Sử dụng bùa mê này cho phép nhận thêm 3 vật phẩm thông thường. Cơ hội để có được vật phẩm không phổ biến tăng lên tới 75%, vật phẩm hiếm - lên tới 3%, vật phẩm thiết bị - lên tới 3%.

18. Khả Năng Sử Dụng (Operativity)

Bùa mê này làm tăng tốc độ khai thác thêm 30% (cấp 1), 69% (cấp 2), 120% (cấp 3), 186% (cấp 4), 271% (cấp 5).

19. Chạm Nhẹ (Gentle Touch)

Khối tự rơi, không phải các vật phẩm từ các khối này, trong kết quả khai thác với một công cụ mê hoặc.

20. Không Thể Phá Hủy (Indestructibility)

Bùa mê này giúp giảm cơ hội tiêu thụ độ bền của vật phẩm.

 • Cấp 1 - áo giáp mất một đơn vị độ bền với xác suất 80%, công cụ và vũ khí - với xác suất 50%
 • Cấp 2 - áo giáp mất một đơn vị độ bền với xác suất 73.3%, công cụ và vũ khí - với xác suất 33.3%
 • Cấp 3 - áo giáp mất một đơn vị độ bền với xác suất 70%, công cụ và vũ khí - với xác suất 25%

21. May Mắn (Lucky)

Bùa mê này gây ra sự gia tăng số lượng vật phẩm rơi ra từ các khối.

 • Cấp 1 - tăng cơ hội nhận được 2 vật phẩm lên tới 33%
 • Cấp 2 - tăng cơ hội nhận được 2 vật phẩm lên tới 50%, 3 vật phẩm - lên tới 25%
 • Cấp 3 - tăng cơ hội nhận được 2 vật phẩm lên tới 60%, 3 vật phẩm - lên tới 40%, 4 vật phẩm - lên tới 20%

22. Đòn Mạnh Mẽ (Powerful Bow)

Bùa mê này gây ra sự gia tăng thiệt hại bằng cách bắn các mũi tên 0.5 đơn vị (cấp 1), 0.75 đơn vị (cấp 2), 1 đơn vị (cấp 3), 1.25 đơn vị (cấp 4), 1.5 đơn vị (cấp 5).

23. Đẩy (Repulsive)

Bùa mê này gây ra sự gia tăng độ giật của các sinh vật thêm 4 khối (cấp 1) và 8 khối (cấp 2) khi người chơi bắn chúng bằng mũi tên.

24. Mũi Tên Lửa (Burning Arrow)

Bùa mê này được sử dụng để đặt mục tiêu bốc cháy với sự trợ giúp của cây cung trong 5 giây.

25. Không Hạn Chế (Unrestricted)

Việc bắn không tiêu tốn mũi tên khi một cây cung bị mê hoặc bởi sự mê hoặc này. Tuy nhiên, mũi tên với hiệu ứng sẽ tiêu thụ nào.

26. Ngư Dân May Mắn (Lucky fisherman)

Bùa mê này làm tăng cơ hội bắt được một số vật phẩm có giá trị trong kết quả đánh bắt cá. Cơ hội mặc định là 5%. Bùa mê này làm tăng cơ hội bắt được một số vật phẩm có giá trị lên tới 7.1% (cấp 1), 9.2% (cấp 2) và 11.3% (cấp 3).

27. Cần Câu May Mắn (Lucky Rod)

Bùa mê này làm tăng tốc độ đánh bắt cá. Thời gian chờ trong khi câu cá là từ 5 đến 46 giây. Bùa mê này làm giảm thời gian chờ 5 giây (cấp 1), 10 giây (cấp 2), 15 giây (cấp 3).

28. Sửa chữa (Repair)

Điểm kinh nghiệm được sử dụng để sửa chữa độ bền của một vật phẩm mê hoặc.

29. Biến mất (Disappearance)

Bùa mê này làm cho một vật phẩm biến mất sau khi một người chơi chết thay vì tự rơi.

enchantments.png.00b0b516d6863008a6b5fce172fd74d1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...