Jump to content

Những cuộc thăm dò ý kiến

Sign in to follow this  

Ý kiến của người dùng của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ thêm các cuộc thăm dò mới liên quan đến các đề xuất / yêu cầu của bạn về cải tiến trước mỗi lần phát hành ứng dụng của chúng tôi.

Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...