Jump to content
Sign in to follow this  
Tellurion Mobile Support

3.5

Recommended Posts

  • Các mô hình mới của trình phát, thực tế hơn.

  • Cấu trúc mới - Đền thờ trong sa mạc. Cố gắng tìm kho báu ẩn và tránh bẫy gây chết người.

  • Chúng tôi đã thêm nút "Xóa" trong Mặt hàng chỉnh. Bây giờ bạn có thể xóa các mục không cần thiết.

  • Chúng tôi đã cải thiện tối ưu hóa ứng dụng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×