Jump to content
Sign in to follow this  
Tellurion Mobile Support

3.1.0

Recommended Posts

  • Bản thiết kế mới và danh mục mới trong menu bản thiết kế

  • Bây giờ những người chơi khác có thể thấy làn da của bạn trong nhiều người chơi

  • Khối mới: Kính màu, Tấm kính, Bê tông, Xi măng và khối Sa thạch đỏ

  • Chúng tôi đã cải thiện mô hình bàn tay của người chơi từ góc nhìn của người đầu tiên

  • Hoạt hình Chạy

  • Hoạt hình vị trí và phá hủy các khối

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×