Jump to content
Sign in to follow this  
Tellurion Mobile Support

2.7.0

Recommended Posts

Trong bản cập nhật tiếp theo chúng ta sẽ thêm vào:

 

1. Các mob mới:

Ghast
Slime
2. Chì - bây giờ bạn sẽ có khả năng leash và dẫn vật nuôi của bạn và mobs khác.

3. Ngôn ngữ mới:

Tiếng Việt
Hàn Quốc
đánh bóng
người Ý
tiếng Ả Rập
Người Indonesia
Tiếng Thái
người Pháp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×