Jump to content

Tellurion Mobile Support

Administrators
 • Content count

  264
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

Tellurion Mobile Support last won the day on September 5

Tellurion Mobile Support had the most liked content!

Community Reputation

23 Excellent

4 Followers

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Tellurion Mobile Support

  Cool

  Danke für Ihre Rückmeldung. In unserem YouTube-Kanal findest du Tutorials zur Herstellung von Gegenständen: https://www.youtube.com/channel/UC2jqGx9MXCUJjYZY_f19vug oder hier im Forum: http://forum.tellurionmobile.com/forum/63-tutorials/
 2. Tellurion Mobile Support

  Realmcraft

  Thank you for your feedback. We'll consider your proposition and perhaps we'll add the armour stand in future updates.
 3. Tellurion Mobile Support

  定制物品

  您只能在创造模式中创建定制物品。 定制物品的大小不应超过16x16x16块,并且不应超过256块。 要创建您的定制物品,您应该构建一些结构并用锤子敲击它。 您可以在清单中的武器选项卡中找到锤子。 可用于创建定制物品的块列表: 石头, 圆石, 花岗岩, 磨制花岗岩, 安山岩, 磨制安山岩, 闪长岩, 磨制闪长岩, 石砖, 苔石砖, 裂石砖, 錾制石砖, 砖块, 苔石 黑曜石 硬化粘土, 粘土块 地狱岩 岩浆块 萤石 地狱砖块, 红色地狱砖 石英块, 錾制石英块, 竖纹石英块 沙石, 錾制沙石, 平滑沙石, 红沙石, 錾制红沙石, 平滑红沙石 木块 木板 台阶 楼梯 矿石 雪, 冰, 浮冰 色硬化粘土 色混凝土 活板门 铁栏杆 木 墙 色玻璃板 色玻璃 灯 (激活和停用) 粘液块 仙人掌 西瓜 南瓜, 恶的南瓜 煤炭块, 铁块, 金块, 钻石块, 绿宝石块, 阿力克料块 青金石块 色羊毛 色地毯 制踏压板 阳光传感器 不能用于创造定制物品: 草方块 泥土 沙子 沙砾 树苗 树叶 发射器 床 铁轨 活塞, 粘性活塞 蜘蛛网 枯死的灌木 鲜花和蘑菇 TNT 书架 刷怪箱 箱子 工作台 熔炉 门 梯子 拉杆 火把, 阿力克料火把 雪 (层) 甘蔗 灵魂沙 蛋糕 阿力克料重发器/比较器 阿力克料 藤蔓 菌丝 睡莲 附魔桌子 酿造台 炼药锅 投掷器 绊线钩 胡萝卜, 马铃薯, 甜菜根 砧座 下界石英矿石 漏斗 干草块 草径 物品展示框 地狱疣块 色混凝土粉末 侦测器 画 线 告示牌 例:
 4. Tellurion Mobile Support

  Mặt hàng chỉnh

  Bạn có thể tạo mặt hàng chỉnh chỉ trong chế độ Sáng tạo. Kích thước của một mặt hàng chỉnh không được nhiều hơn 16x16x16 khối và nó sẽ không chứa thêm 256 khối. Để tạo mục mặt hàng chỉnh bạn nên xây dựng một số công trình và chạm vào nó bằng Cây búa. Bạn có thể tìm thấy Cây búa trong tab vũ khí trong kho. Danh sách các khối mà bạn CÓ THỂ sử dụng để tạo các mặt hàng chỉnh: Cục đá, Đá granite/Đá granite mài nhẵn, Đá andesite/Đá andesite mài nhẵn, Đá diorite/Đá diorite mài nhẵn, Gạch đá, Gạch đá có rêu, Gạch đá bị nứt, Gạch đá đã đẽo gọt, Gạch, Đá rêu Đá vỏ chai Đất nung, Khối đất sét Đá Sàn Địa Ngục Khối Dung Nham Đá phát sáng Gạch Địa Ngục, Gạch Địa Ngục Đỏ Khối Thạch Anh, Khối Thạch Anh Đã Đẽo Gọt, Khối Thạch Anh Cột Sa thạch, Sa thạch đã đẽo gọt, Sa thạch mài nhẵn, Sa thạch đỏ, Sa thạch đỏ đã đẽo gọt, Sa thạch đỏ mài nhẵn Những khối gỗ Ván gỗ Phiến Bậc thang Quặng Tuyết, Nước đá, Băng khối Đất nung Bê tông Cửa sập Thanh Sắt Cổng hàng rào Tường Hàng rào Tấm kính Kính màu Đèn Electrium (cả kích hoạt và vô hiệu hóa) Khối Slime Cây xương rồng Dưa hấu Bí ngô, Bí ngô ma quỷ Khối than, Khối sắt, Khối vàng, Khối kim cương, Khối bích ngọc, Khối Electrium Khối ngọc lưu ly Lông cừu Thảm Tấm Cảm Ứng Lực Cảm biến ánh sáng ban ngày Danh sách các khối mà bạn KHÔNG THỂ sử dụng để tạo các mặt hàng chỉnh: Cỏ Bụi đất Cát Sỏi Cây Lá Bộ bào chế Giường Đường ray Pít tông, Pít Tông Dính Mạng nhện Bụi cây khô Hoa và Nấm TNT Kệ sách Lồng tạo quái vật Ngực Bàn chế tạo Lò Cửa Thang Cần Gạt Đuốc, Đuốc Electrium Tuyết (lớp) Mía Cát Linh Hồn Bánh Bộ Chuyển Tiếp Electrium/Bộ so sánh Electrium Dây leo Đất Nấm Lá súng Bàn phù phép Giá chế thuốc Vạc Bộ đẩy Móc Dây Bẫy Khối cà rốt/Khối khoai tây/Khối củ cải đường Cái de Quặng Thạch Anh Địa Ngục Phễu Kiện rơm Đường cỏ Khung Đồ Vật Khối Bướu Cây Địa Ngục Xi măng Bộ quan sát Tranh Dây Bảng hiệu Thí dụ:
 5. Вы можете создавать предметы только в Творческом режиме. Размер предмета должен быть не более 16х16х16 блоков и содержать не более 256 блоков. Чтобы создать предмет, нужно построить конструкцию и нажать на неё с помощью Молота, который Вы можете найти во вкладке с оружием в инвентаре. Список предметов, которые Вы МОЖЕТЕ использовать, чтобы создавать предметы: Камень, Булыжник, Гранит/ Полированный гранит, Андезит/ Полированный андезит, Диорит/ Полированный диорит, Кирпич (Каменный), Кирпич (Мшистый Каменный), Кирпич (Треснутый Каменный), Кирпич (Высеченный Каменный), Кирпичи, Замшелый булыжник Обсидиан Затвердевшая глина, Блок (Глина) Адский камень Блок магмы Светокамень Адский кирпич, Красный адский кирпич Кварцевый блок, Кварцевый пилон, Резной кварцевый блок Песчаник, Песчаник (Точеный), Песчаник (Гладкий), Красный песчаник, Резной красный песчаник, Гладкий красный песчаник Деревянные блоки Деревянные доски Плиты Ступени Руда Снег, Лед, Плотный лед Глина Бетон Люк Железная решётка Забор Ворота Стеклянные панели Стекло Лампа (активированная и деактивированная) Блок слизи Кактус Арбуз Тыква, Злая тыква Блок угля/железа/золота/алмазный/изумрудный/электриума Блок Лазурит Шерсть Ковёр Список предметов, которые Вы НЕ МОЖЕТЕ использовать, чтобы создавать предметы: Трава Грязь Песок Гравий Деревце Листья Раздатчик Кровать Рельсы Поршень/ Липкий Поршень Паутина Сухой кустарник Цветы и грибы Динамит Книжная полка Генератор монстров Сундук Верстак Печь Двери Лестница Рычаг Факел/ Факел электриума Снег (слой) Сахарный тростник Песок душ Торт Повторитель/ Компаратор Электриум Лоза Мицелиум Кувшинка Стол зачарований Варочная стойка Котёл Выбрасыватель Натяжной датчик Блок моркови/картофеля/свеклы Наковальня Кварцевая руда Нижнего мира Воронка Стог сена Травяная тропинка Рамка Блок адского нароста Цемент Наблюдатель Картина Нитки Знак Пример:
 6. Tellurion Mobile Support

  Objetos personalizados

  Puede crear objetos personalizados solo en el modo Creativo. El tamaño de un objet personalizado no debe ser más de 16x16x16 bloques y no debe contener más de 256 bloques. Para crear su objet personalizado, debe construir algo de construcción y tocarlo con el martillo. Puede encontrar el Martillo en la pestaña de armas en el inventario. Lista de bloques que PUEDES usar para crear artículos personalizados: Piedra, Roca, Granito/ Granito pulido, Andesita/ Andesita pulida, Diorita/ Diorita pulida, Ladrillos de piedra, Ladrillos de piedra musgosa, Ladrillos de piedra agrietados, Ladrillos de piedra cincelados, Ladrillos, Piedra musgosa Obsidiana Arcilla endurecida, Bloque de arcilla Piedra abisal Magma Bloque Piedra brillante Ladrillos abisales, Infradrillos rojo Bloque de cuarzo, Bloque de cuarzo cincelado, Pilar de cuarzo Arenisca, Arenisca cincelada, Arenisca lisa, Arenisca roja, Arenisca roja cincelada, Arenisca roja lisa Bloques de madera Tablones de madera Losas Escaleras Mineral Nieve, Hielo, Hielo compacto Arcilla tintada Hormigón Trampilla Barrotes Puerta de valla Pared Valla Panel de cristal tintado Cristal tintado Lámpara (tanto activado como desactivado) Bloque de Slime Cactus Sandia Calabaza, Calabaza malvada Bloque de carbón/hierro/oro/diamante/esmeralda/electrio Bloque de lapislázuli Lana Alfombra Placa de presión Sensor de luz solar Lista de bloques que NO PUEDES usar para crear artículos personalizados: Césped Tierra Arena Grava Brotes Hojas Dispensador Cama Raíl Pistone/ Pistone adhesivo Telaraña Arbusto muerto Flores y setas TnT Estante para libros Generador de monstruous Cofre Mesa de trabajo Horno Puerta Escalera de mano Palanca Antorcha/ Antorcha de electrio Nieve (capa) Cañas de azúcar Arena de Almas Pastel Repetidor de electrio/ Comparador Electrio Enredadera Micelio Nenúfar Magica mesa Soporte para pociones Caldero Soltador Gancho de cuerda Bloque de la zanahoria/patata/remolacha Yunque Mena de cuarzo Tolva Fardo de heno Camino de la hierba Marco Verruga del Nether bloque Polvo de hormigón Observador Cuadro Hilo El signo Ejemplo:
 7. Tellurion Mobile Support

  Itens Personalizados

  Você pode criar itens personalizados somente no modo Criativo. O tamanho de um item personalizado não deve ter mais de 16x16x16 blocos e não deve conter mais de 256 blocos. Para criar seu item personalizado, você deve construir alguma construção e tocá-la com o martelo. Você pode encontrar o Martelo na guia armas no inventário. Lista de blocos que você PODE usar para criar itens personalizados: Pedra, Pedregulho, Granito/ Granito polido, Diorito/ Diorito polido, Andesito/ Andesito polido, Tijolos de pedra, Tijolos de pedra com musgo, Tijolos de pedra rachados, Tijolos de pedra cinzelado, Tijolos, Pedra com musgo Obsidiana Argila endurecida, Argila Netherrack Bloco de Magma Pedra Luminosa Tijolos do Nether, Tijolos Vermelhos do Nether Bloco de Quartzo, Bloco de Quartzo Talhado, Pilar de Quartzo Arenito, Arenito cinzelado, Arenito liso, Arenito Vermelho, Arenito Vermelho Cinzelado, Arenito Vermelho Liso Blocos de madeira Tábuas de madeira Lajes Escada Minérios Neve, Gelo, Gelo compactado Argila tingida Concreto Alçapão Grades de Ferro Portão Parede Cerca Painel de Vidro Tingido Vidro Tingido Lámpada (ambos ativados e desativados) Bloco de Slime Cacto Melancia Abóbora, Abóbora má Bloco de carvão/ferro/ouro/diamante/esmeraldas/electrium Bloco de lápis-lazúli Lã Carpete Placa de pressão Sensor de Luz Solar Lista de blocos que você NÃO PODE usar para criar itens personalizados: Grama Sujeira Areia, Areia vermelha Cascalho Mudas Folhas Distribuidor Cama Trilho Pistão/ Pistão Grudento Teia Arbusto seco Flores e Cogumelos Dinamite Prateleira de livros Criador de monstros Baú Bancada Fornalha Portas Escada Alavanca Tocha/ Tocha do electrium Neve (camada) Canas-de-Açúcar Areia de Almas Bolo Transponder do electrium/ Comparador Electrium Vinhas Micélio Vitória-Régia Mesa de encantamento Suporte de Poções Caldeirão Liberador Gancho de Armadilha Bloco do Batata/Cenoura/Beterraba Bigorna Minério de Quartzo Funil Fardo de feno Caminho grama Moldura Fungo do Nether bloco Pó de Concreto Observador Pintura Fio Placa Exemplo:
 8. Tellurion Mobile Support

  Custom Items

  You may create custom items only in the Creative mode. The size of a custom item should be no more than 16x16x16 blocks and it should contain no more than 256 blocks. To create your custom item you should build some construction and tap it with the Hammer. You may find the Hammer in the weapons tab in the inventory. List of blocks that you CAN use to create custom items: Stone, Cobblestone, Granite/Polished Granite, Andesite/ Polished Andesite, Diorite/ Polished Diorite, Stone Brick, Mossy Stone Brick, Cracked Stone Brick, Chiseled Stone Brick, Bricks, Moss Stone Obsidian Hardened Clay, Clay Block Netherrack Magma Block Glowstone Nether Brick, Red Nether Brick Block of Quartz, Chiseled Quartz Block, Pillar Quartz Block Sandstone/Red Sandstone, Chiseled Sandstone/Red Sandstone, Smooth Sandstone/Red Sandstone Wooden blocks Wooden planks Slabs Stairs Ores Snow block, Ice, Packed Ice Stained Clay Concrete Trapdoor Iron Bars Fence gate Wall Fence Stained Glass Pane Stained Glass Electrium Lamp (both activated and deactivated) Slime Block Cactus Melon Pumpkin, Evil Pumpkin Block of Coal/Iron/Gold/Diamond/Emerald/Electrium Lapis Lazuli Block Wool Carpet Pressure Plates Daylight Sensor List of blocks that you CAN'T use to create custom items: Grass Dirt Sand Gravel Saplings Leaves Dispenser Bed Rails Piston/Sticky Piston Cobweb Dead Bush Flowers and Mushrooms TNT Bookshelf Monster Spawner Chest Crafting Table Furnace Doors Ladder Lever Torch/Electrium Torch Snow (layer) Sugar Canes Soul Sand Cake Electrium Repeater/Comparator Electrium Vines Mycelium Lily Pad Enchantment Table Brewing Stand Cauldron Dropper Tripwire Hook Block of Carrot/Potato/Beetroot Anvil Nether Quartz Ore Hopper Hay Bale Grass Path Item Frame Nether Wart Concrete Powder Observer Painting String Sign Example:
 9. Tellurion Mobile Support

  Elisma en Hannes

  Thank you for your feedback. If you're concerned about the advertisement, you can disable it in our in-app store. Just tap the coins counter in the main menu and tap the “Stop ADS” button. It's a paid service. Also you can purchase the Pro-version, where the ads are disabled.
 10. Tellurion Mobile Support

  Worlds

  Thank you for your feedback. We appreciate it
 11. Tellurion Mobile Support

  RealCraft

  Thank you for your feedback.
 12. Tellurion Mobile Support

  Light makers

  You're welcome
 13. Tellurion Mobile Support

  水下桥

 14. Tellurion Mobile Support

  Cầu dưới nước

×